Înscriere Proiect

Solicitare înregistrare individuală a participanților

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

Va rugăm să completați cu atenție această informație pentru a putea fi contactat de către unul din experții noștri !

Va rugăm să completați cu atenție această informație pentru a putea fi contactat de către unul din experții noștri !

În cadrul acestui proiect se pot înființa afaceri doar în regiunea CENTRU !

Va rugam sa completați așteptările si motivația de participare la acțiunile proiectului.

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale. Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.